Kulturmiljö | Kulturarv Västmanland

Modernismen i Västmanland

Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Det övergripande syftet med projektet är att etablera en plattform för att kunna arbeta länsövergripande med det moderna kulturarvet. Projektet avsikt är att samverka med många olika aktörer runt om i länet.

Sidor