Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Asea, Västmanlands läns museum

Bildrättigheter: 

Unga män bygger en radio.