Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Nils Nygren, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Gör ditt material tillgängligt genom att ange en licens och bidra till ett öppet internet.