Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Emil Wijgård, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Kapten Söderström på ångfartyget Västerås, år 1924.