Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Stig Johansson, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Samtal i radio. Sändning från Radiotjänst i Västerås.