Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

En kassörska med uppdrag att upprätthålla ordning.