Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Okänd, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Västerås stad från västra sidan år 1793.