Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Abrahamsson, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

En klassisk landskapsbild från 1950-talet.