Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Övningskörningsbil med dubbelkommando, Söderströms körskola i Västerås på 1940-talet.