Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Abrahamsson, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Ibland behöver man goda råd som här när bil lastas ombord på fartyg, 1950-talet.