Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Lantmäteriet

Bildrättigheter: 

Flygbild över Västmanlands län.