Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Anette Berglinn.

Bildrättigheter: 

I första versionen av Kulturarv Västmanland kan det finnas buggar (eng: bug, skalbagge).