Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Nils Nygren, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Kvinnor i Möklintadräkten, 1937.