Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Asea, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Hamnkranar år 1917.