Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Okänd, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Kvinnor gymnastiserar, 1947.