Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Eva Timm, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Kvinna sitter i trädgård och spelar gitarr, ca 1910, Lillhärad, Västerås.