Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Hans Alenius, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Thorshammars verkstad vid Hinseboån, Norberg, 2001.