Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Okänd, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Spela kula är ett lekfullt skolprojekt, år 1947.