Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Albert Andersson, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Två pojkar med vegamössa ombord på båt, 1910-1920-tal.