Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Bild från Västmanlands teater

Bildrättigheter: 

Västmanlands teaters framsida på 60-talet