Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Karl JK Hedin på Unsplash

Bildrättigheter: 

Det finns bara ett känt fall av en person som blev bränd levande på bål i Sverige under det stora oväsendet 1668 - 1676. Hon hette Malin Matsdotter.