Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Foto i privat ägo

Bildrättigheter: 

Startskottet för de hungerupploppen i Sverige 1917 skedde i Söderhamn på initiativet av fyra kvinnor