Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Asea, Västmanlands läns museum.

Bildrättigheter: 

Provkörning av generatorer i en av Aseas verkstäder 1921.