Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Carl Ludvig Müntzing

Bildrättigheter: 

Män vid lokomotiv vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg.