Bild och bilddata 1 | Kulturarv Västmanland

Fotograf: 

Eva Timm, Västmanlands läns museum

Bildrättigheter: 

Eva Timm