Samsökstjänster | Kulturarv Västmanland

Samsökstjänster

Barn åker hästkarusell.
I nöjesparker finns stor utbud av aktiviteter och här har barn valt hästkarusellen.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

I en samsökstjänst kan du söka i flera källor i en och samma databas. Här hittar du samsökstjänster för arkiv, litteratur och föremål.

Under rubriken Ämnen hittar du länkar till dokument, webbplatser och databaser där du kan söka i samlingar.

 

Sök arkivmaterial

Databasen Ediffah
Ediffah innehåller uppgifter om handskrifter och personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer, forskare och andra. Du kan söka på namn, titlar, handlingstyper, ämnesord, valfria sökord som Västmanlands län eller ort och få fram arkivförteckningar med information om var arkiven finns. © Kungliga biblioteket

Nationell Arkivdatabas, NAD
Förteckningar från Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och Västerås stadsarkiv.
© Riksarkivet

 

Sök litteratur

Nationell bibliotekskatalog, Libris
Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek och är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen och katalogen uppdateras dagligen. © LIBRIS

Sondera
En samsöksfunktion på Internet där du samtidigt söker i bibliotekskatalogen LIBRIS, den nationella arkivdatabasen NAD och SMDB:s svenska mediedatabas. Sökordet Västmanland ger dryget 15 000 träffar. © Kungliga biblioteket, Riksarkivet

Utsök
Samkatalog för biblioteken i Västmanlands och Örebro län. För dig som är lokalhistoriskt intresserad. Du kan söka efter alla medier; böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor, noter, språkkurser, tidskrifter och filmer. © utsok.se

 

Sök föremål och fotografier

DigitaltMuseum
Ett sjuttiotal museer, däribland Köpings museum, Vallby Friluftsmuseum och Västmanlands läns museum, visar sina samlingar i en gemensam databas på nätet. Närmare tre miljoner objekt och ett hundratal utställningar är på detta sätt tillgängliga för alla ute i landet. © KulturIT

Historiska museets samlingar
Under rubriken "Sök i samlingarna" kan man söka bland hundratusentals fyndplatsposter och tiotusentals bilder. En veritabel skatt för bland annat alla arkeologiskt intresserade, inte minst från Västmanland. © Historiska museet

Kringla
I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Sökord ”Västmanland” ger ca 15 000 träffar. © Riksantikvarieämbetet

Västerås stadsarkivs digitala bildarkiv på webben
Här kan du söka äldre bilder från Västerås med omgivningar. Samlingarna omfattar bilder från sent 1800-tal och framåt. I bildbanken har cirka 12.000 bilder gjorts tillgängliga med början på de s k rivningsbilderna, fler kommer att publiceras successivt.

Bilderna får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål om du vid publicering anger "Bildkälla: Västerås Stadsarkiv/fotograf".