Samsökstjänster | Kulturarv Västmanland

Samsökstjänster

Barn åker hästkarusell.
I nöjesparker finns stor utbud av aktiviteter och här har barn valt hästkarusellen.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

I en samsökstjänst kan du söka i flera källor i en och samma databas. Här hittar du samsökstjänster för arkiv, litteratur och föremål.

Under rubriken Ämnen hittar du länkar till dokument, webbplatser och databaser där du kan söka i samlingar.

 

Sök arkivmaterial

Nationell Arkivdatabas, NAD
Förteckningar från Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och Västerås stadsarkiv.
© Riksarkivet

 

Sök litteratur

Nationell bibliotekskatalog, Libris
Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek och är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen och katalogen uppdateras dagligen. © LIBRIS

Sondera
En samsöksfunktion på Internet där du samtidigt söker i bibliotekskatalogen LIBRIS, den nationella arkivdatabasen NAD och SMDB:s svenska mediedatabas. Sökordet Västmanland ger dryget 15 000 träffar. © Kungliga biblioteket, Riksarkivet

Utsök
Samkatalog för biblioteken i Västmanlands och Örebro län. För dig som är lokalhistoriskt intresserad. Du kan söka efter alla medier; böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor, noter, språkkurser, tidskrifter och filmer. © utsok.se

 

Sök föremål och fotografier

DigitaltMuseum
Ett sjuttiotal museer, däribland Köpings museum, Vallby Friluftsmuseum och Västmanlands läns museum, visar sina samlingar i en gemensam databas på nätet. Närmare tre miljoner objekt och ett hundratal utställningar är på detta sätt tillgängliga för alla ute i landet. © KulturIT

Historiska museets samlingar
Under rubriken "Sök i samlingarna" kan man söka bland hundratusentals fyndplatsposter och tiotusentals bilder. En veritabel skatt för bland annat alla arkeologiskt intresserade, inte minst från Västmanland. © Historiska museet

Kringla
I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Sökord ”Västmanland” ger ca 15 000 träffar. © Riksantikvarieämbetet

Västerås stadsarkivs digitala bildarkiv på webben
Här kan du söka äldre bilder från Västerås med omgivningar. Samlingarna omfattar bilder från sent 1800-tal och framåt. I bildbanken har cirka 12.000 bilder gjorts tillgängliga med början på de s k rivningsbilderna, fler kommer att publiceras successivt.

Bilderna får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål om du vid publicering anger "Bildkälla: Västerås Stadsarkiv/fotograf".