Renässansdanser | Kulturarv Västmanland

Renässansdanser

Uppträdande på Västerås Stadsbibliotek 2017
Fotograf:
Tess Lundin

När stiftsbiblioteket firade 700 år i samband med Västerås Stads 100-årsjubileum och reformationens 500-årsjubileum så kom dansgruppen Branicula från Uppsala till stadsbiblioteket för att framföra renässansdanser till musik framfört av Musica Alta. Se hela uppträdandet och lär mer om dåtidens dräkter, danser och traditioner:

“När man dansar så får man undersöka att ens blivande partner är vid god vigör; att alla lemmar och leder är friska. Man får komma nära och till och med kyssas ibland och kan på så sätt märka att en person inte luktar ruttet kött i munnen. Därför är dans nödvändigt i ett välordnat samhälle” Annika Windahl Pontén översätter en text om dåtidens syn på dans

Några typer av renässansdanser:

Pavane är en gående, släpande dans i jämn takt som dansades särskilt under 1500-talet. Det var vanligtsvis en öppningsdans som möjliggjorde för deltagarna att visa upp sina kläder på ett elegant vis. I Spanien dansades Pavane under sorgetider vilket vittnar om att dansen hade en karaktär av allvarsamhet. Efter Pavane följde vanligen en raskare efterdans i tretakt, oftast gailliarde.

Gaillarde är en glad pardans där både män och kvinnor hoppar. Männen gjorde höga hopp medan kvinnor gjorde små. Gaillarde består av fem steg och gick i en trippelrytm. Forskaren Ernst Klein trodde att den svenska dansen skinnkompass är en förvrängning av dessa fem steg. Gaillarde var en efterdans till den mer allvarsamma Pavane. Musiker skrev ofta Pavanes och gaillardes i par.

Branle (från franskan: vacklande, svängning) är en ringdans där alla, oavsett ålder, kan delta. Den fortsätter sedan i parversioner. Branle var vanlig under 1500 och 1600-talen, precis som Pavane och Gaillarde.

Bassdans dansas långsamt på led efter varandra och antalet kan variera från ett par till flera. I Bassdans gör dansarna förfinade rörelser, men i enkla formationer. Bassdans var oftast fördans till Saltarello.

Saltarello är en pardans som dansas till musik i ¾ eller 6/8 takt. Det är en lätt och glad dans. Saltarellon fick ge vika för galliarden under 1500-talet.

Volta är en lite “vildare” pardans. Precis som i galliarden hoppar och sparkar paret, men herren ska också lyfta damen under dansens gång vilket han gör genom att fatta tag om korsettens nederdel med höger hand medan den vänstra ligger om damens rygg.