Vem äger språket? | Kulturarv Västmanland

Projektnamn

Vem äger språket?

Kategori: 

  • Litteratur

Finansiärer/Parter: 

Projektet drivs av Landstinget Västmanland och finansieras av Kulturrådet.

Datum: 

2015-01-01 till 2018-01-01

Övrig information: 

Mer information finns på projektets webbplats.

Projektbeskrivning: 

Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan. Projektet ”Vem äger språket?” är ett treårigt projekt som lyfter en relevant frågeställning och innefattar kroppsspråk, bild- och formspråk. Syftet med projektet är att: skapa långsiktiga och hållbara strukturer för läsfrämjande arbete i länet, skapa samverkan mellan landstinget, kommuner, folkhögskolor, studieförbund, idrottsrörelse, skola.

Kontakt

Namn: 

Cajsa Broström

Organisation: 

Landstinget Västmanland, Kultur- och museiverksamheten.

Telefon: 

021-17 39 11

E-post: