Heterogena kulturarv - Att ändra framtiden | Kulturarv Västmanland

Projektnamn

Heterogena kulturarv - Att ändra framtiden

Kategori: 

  • Historia

Finansiärer/Parter: 

Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum och Historiska museet, Stockholm. Projektet ägs och administreras av Stiftelsen Regionmuseet Kristianstad. Projektet finanseras av bland andra Statens Kulturråd, Postkodlotteriet och Sundsvalls museum.

Datum: 

2015-03-01 till 2017-12-31

Projektbeskrivning: 

Att vi i Sverige har ett heterogent kulturarv är den idémässiga utgångspunkten för projektet. Vi är olika, har alltid varit det. Men olikheter har inneburit en lång kamp för rättigheter till ett fullvärdigt liv, en kamp som har en historia och som också pågår idag. Projektet ska också hantera destruktiv nationalism som vill utestänga och reducera människors rätt till gemenskap genom att förespråka idéer och tankar om homogenitet. Projektet ska resultera i bok och utställning.

Kontakt

Namn: 

Anna Furumark

Organisation: 

Regionmuseet Kristianstad

Telefon: 

072-379 73 29

E-post: