Arrangörsutveckling | Kulturarv Västmanland

Projektnamn

Arrangörsutveckling

Kategori: 

  • Film

Finansiärer/Parter: 

År 1 och 2: Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmlands län, Stockholms läns landsting och Landstinget Örebro län samt regionalt utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd

Datum: 

2015-01-01 till 2016-07-31

Projektbeskrivning: 

Projektets syfte är att stärka de lokala och regionala arrangörerna, skapa en långsiktig strategi och infrastruktur för arrangörsutveckling i regionen, bli en stark arrangörsregion av nationell betydelse inom olika kulturområden och öka samverkan mellan länen. Se mer info i bifogad projektplan.

Kontakt

Namn: 

Anders Westin

Organisation: 

Landstinget Västmanland, Kultur- och museiverksamheten

Telefon: 

021-17 45 58

E-post: