Natur | Kulturarv Västmanland

Natur

Räv njuter av solen.
I länet finns många vackra naturmiljöer att njuta av.
Fotograf:
Anette Berglinn

Surfa på webbplatser

Ekomuseum Bergslagen
I Ekomuseum Bergslagen hittar du ett sextiotal besöksmål med gruvor, hyttor, bergsmansgårdar, järnbruk och kanal med slussar. Här hittar du mängder med spännande kultur- och naturarv bland annat Bastnäs gruvfält, Polhemshjulet och Strömsholms kanal. © Ekomuseum Bergslagen

Naturkartan Västmanland
Innehåller bland annat bilder och information om våra naturreservat.
© Länsstyrelsen i Västmanlands län

Naturreservat i Västmanlands län
Här hittar du bland annat årets program för natur- och kulturguidningar samt en guide till länets knappt hundra naturreservat. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ramstigen, natur- och kulturstråk
Ramstigens kultur- och naturstråk i Arboga lyfter fram och länkar samman sevärdheter på båda sidor om Arbogaån med hjälp av stigar, kartor och informationsskyltar. Här kan du bland annat ladda ner översiktskarta över Ramstigen. © Arboga kommun

Romboleden
Pilgrimsleden Romboleden startar vid Köping och slutar i Trondheim i Norge. En gammal led med anor från 1000-talet. Här hittar du mer information om leden och om pilgrimsvandringar. © Romboleden

Skogsbranden i Västmanland 2014
Länsstyrelsen i Västmanlands län har sammanställt en sida med tips och råd om vad du bör tänka på när du besöker den branddrabbade skogen. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Skogshistoriska sällskapet
Skogshistoriska sällskapet är en ideell förening som tar vara på kunskaper om skogens historia och förmedlar dem via sin medlemstidning, årsskrift, exkursioner och seminarier. © Skogshistoriska sällskapet

 

Sök i databaser

TUVA
I databasen kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns, vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där. Du kan söka på bland annat naturtyp, Västmanlands län, en kommun eller församling i länet, träd-, flora-, vatten-, kulturmiljö- och faunakvaliteter.
© Jordbruksverket

Skogens pärlor
Skogsstyrelsen tipsar om värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i skogen. I Skogens pärlor kan du söka på län, kommun, ort, fastighet och koordinat efter sumpskogar, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, biotopskydd, forn- och kulturlämningar, nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden, områden med naturvårdsavtal och områdesskydd. © Skogsstyrelsen