Natur | Kulturarv Västmanland

Natur

Räv njuter av solen.
I länet finns många vackra naturmiljöer att njuta av.
Fotograf:
Anette Berglinn

Surfa på webbplatser

Ekomuseum Bergslagen
I Ekomuseum Bergslagen hittar du ett sextiotal besöksmål med gruvor, hyttor, bergsmansgårdar, järnbruk och kanal med slussar. Här hittar du mängder med spännande kultur- och naturarv bland annat Bastnäs gruvfält, Polhemshjulet och Strömsholms kanal. © Ekomuseum Bergslagen

Hälleskogsbrännan
Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. Här kan du på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Naturkartan Västmanland
Innehåller bland annat bilder och information om våra naturreservat.
© Länsstyrelsen i Västmanlands län

Naturreservat i Västmanlands län
Här hittar du bland annat årets program för natur- och kulturguidningar samt en guide till länets knappt hundra naturreservat. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ramstigen, natur- och kulturstråk
Ramstigens kultur- och naturstråk i Arboga lyfter fram och länkar samman sevärdheter på båda sidor om Arbogaån med hjälp av stigar, kartor och informationsskyltar. Här kan du bland annat ladda ner översiktskarta över Ramstigen. © Arboga kommun

Romboleden
Pilgrimsleden Romboleden startar vid Köping och slutar i Trondheim i Norge. En gammal led med anor från 1000-talet. Här hittar du mer information om leden och om pilgrimsvandringar. © Romboleden

Skogshistoriska sällskapet
Skogshistoriska sällskapet är en ideell förening som tar vara på kunskaper om skogens historia och förmedlar dem via sin medlemstidning, årsskrift, exkursioner och seminarier. © Skogshistoriska sällskapet

 

Sök i databaser

TUVA
I databasen kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns, vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där. Du kan söka på bland annat naturtyp, Västmanlands län, en kommun eller församling i länet, träd-, flora-, vatten-, kulturmiljö- och faunakvaliteter.
© Jordbruksverket

Skogens pärlor
Skogsstyrelsen tipsar om värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i skogen. I Skogens pärlor kan du söka på län, kommun, ort, fastighet och koordinat efter sumpskogar, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, biotopskydd, forn- och kulturlämningar, nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden, områden med naturvårdsavtal och områdesskydd. © Skogsstyrelsen