Nationella minoriteter | Kulturarv Västmanland

Nationella minoriteter

Finska krigsbarn på barnhemmet i Stora Fridnäs, Stallhagen i Västerås, ca 1940.
Finska krigsbarn på barnhemmet i Stora Fridnäs, Stallhagen i Västerås. Barnhemmet var i bruk mellan åren 1942-1947.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Surfa på webbplatser

Mänskliga rättigheter
Om de mänskliga rättigheternas historia och rättigheter för nationella minoriteter kan du läsa om på regeringens webbplats. Här hittar du också information om vilka de mänskliga rättigheterna är. © Regeringen

Nationella minoriteter
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sedan 1 januari 2010 är Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvariga för samordning och uppföljning av den svenska minoritetspolitiken. Mer information får du via Länsstyrelsen i Västmanlands län. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Resandekartan
En norsk webbplats med sidor på svenska där du bland annat kan läsa om romernas historia fram till idag. Här finns också en litteraturlista med lästips för den som vill veta mer om romernas situation i Skandinavien. © Resandekartan

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
Här kan du läsa om judarnas, romernas, samernas, sverigefinnarnas och tornedalingarnas historia. © Minoriteter.se

 

Sök i samlingar

Etniska minoriteter
Sök arkivhandlingar och dokument. En del av Nordiska museets arkivförteckningar finns sökbara i arkivdatabasen Visual Arkiv. Klicka på ”Enkel sökning” för att göra en fritextsökning. Klicka på ”Visa alla arkivbildare” för att få en översikt över alla arkiv i databasen. © Nordiska museet

Sverigefinländarnas arkiv
Sverigefinländarnas arkiv är ett nationellt minoritetsarkiv och har till uppgift att bevara dokument rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinskt kultur och forskning. Här hittar du  dokumentarkiv, bild- och livsberättelser. © Sverigefinländarnas arkiv

 

Finska förvaltningsområden

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Köpings kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås stad