Litteratur | Kulturarv Västmanland

Litteratur

Gamla Centrallasarettets fackbibliotek, Västerås på 1940-talet.
Gamla Centrallasarettets fackbibliotek, Västerås på 1940-talet.
Fotograf:
Okänd, Västmanlands läns museum.

Surfa på webbplatser

Projekt Runeberg
Projekt Runeberg arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet. Projektet grundades 1992 och hör hemma hos datorföreningen LYSATOR vid Linköpings universitet i Linköping. © Projekt Runeberg

 

Sök i samlingar

Digitaliserad dagspress
Kungliga Biblioteket, KB har denna webbtjänst där du kan söka i äldre svenska dagstidningar. Du får tillgång till hundratusentals sidor tidningstext. Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de tidningar som hittills ingår bland annat Lindhesbergs Allehanda, från landskapet Västmanland. © Kungliga Biblioteket

Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA
Sök efter forskningspublikationer och studentuppsatser utifrån valfria sökord som till exempel; arkeologi, byggnadsvård och musik. © Mälardalens högskola

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning
Kvinnsam är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas som där du kan söka efter samlingsverk, artiklar och uppsatser. Databasen är en del av Libris. Du kan söka på författare och valfritt sökord. © Göteborgs universitetsbibliotek

Libris - nationell bibliotekskatalog
Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek och är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen och katalogen uppdateras dagligen. © LIBRIS

Stiftsbiblioteket, Västerås stadsbibliotek
I stiftsbiblioteket hittar du äldre bok- och handskriftssamlingar samt modern svensk facklitteratur av vetenskaplig karaktär. © Västerås stadsbibliotek

Utsök – samkatalog för biblioteken i Västmanlands och Örebro län
För dig som är lokalhistoriskt intresserad. Du kan söka efter alla medier; böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor, noter, språkkurser, tidskrifter och filmer.
© Utsök.se

Västmanlandssamlingen
I Västmanlandssamlingen finns geografiska och historiska beskrivningar av länet och dess orter, samt litteratur om allt från traktens växt- och djurliv till biografier över kända och okända västmanlänningar. Samlingen började byggas upp på 1960-talet och innehåller böcker, tidskrifter, årsböcker, uppsatser och artiklar av olika slag.  Västmanlandssamlingen ingår också som en deldatabas i Libris – ett nationellt bibliotekssystem. © Västerås stadsbibliotek

 

 

 

Ämnesrelaterat material

Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan. Projektet ”Vem äger språket?” är...