Kulturmiljö | Kulturarv Västmanland

Kulturmiljö

Äventyrsbadet Kokpunkten i gamla Ångkraftverket 2013, Öster Mälarstrand, Västerås.
Äventyrsbadet Kokpunkten i gamla Ångkraftverket 2013, Öster Mälarstrand, Västerås.
Fotograf:
Anette Berglinn.

En stor del av vårt kulturarv består av byggnader, gamla industrier och spår av människans användning av naturen.

På den här sidan hittar du intressanta länkar inom ämnet kulturmiljö och delats in i nedanstående tre delområden:
 

 

Ämnesrelaterat material

Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen...

Rivning av Kaederhuset utefter Stora gatan vid Melkertorget, Västerås, år 1964.

Här hittar du bilder och beskrivningar på kulturhistoriskt intressanta byggnader, fördelade sockenvis. För stadsbebyggelsen i Västerås har en egen...

En av mosaikpärlorna med ansiktsmaskerna.

Ansiktet framträder i tre olika varianter på en mosaikpärla vilken påträffades i en grav på Kolbäcksåsen för drygt trettio år sedan. Den låg i en...