Hemslöjd | Kulturarv Västmanland

Hemslöjd

Kvinnor arbetar och lyssnar på rundradioprogram med kristallmottagare omkring år 1930.
Kvinnor arbetar och lyssnar på rundradioprogram med kristallmottagare omkring år 1930.
Fotograf:
Erland Myrberg, Västmanlands läns museum.

Läs dokument

Slöjd Business
Slöjd, hantverk, företagande, Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, 2013.

Slöjdarens företagsguide
En företagsguide för slöjdare i 12 steg, Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, odaterad.

 

Surfa på webbplatser

365 saker du kan slöjda
Hundratals beskrivningar och tips för dig som själv vill tillverka ett slöjdföremål. Prova att använda traditionella metoder till moderna material! © Sveriges hemslöjdskonsulenter och 365slojd.se

Hemslöjden 
Läs mer om hemslöjd och inspireras genom att besöka förbundets andra webbplatser. © Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att stärka hemslöjden i hela Sverige. © Nämnden för hemslöjdsfrågor

Slöjd håller
Hemslöjdens miljösidor. Lär dig mer om traditionella slöjdmaterial, här hittar du också intressanta fördjupningstexter. © Sveriges hemslöjdskonsulenter

Slöjden i skogen
En webbplats för dig som är intresserad av slöjd i trä, både traditionell och nyskapad. Här finns det information och inspiration om hur man kan slöjda föremål i olika tekniker. © Sveriges hemslöjdskonsulenter

Textil Hemslöjd
Knypplad spets från Delsbo eller Ore? Skånska spedetröjor? Jämtländska fälltäcken? Här hittar du berättelser och bilder med rötter i det textila kulturarvet. © Sveriges hemslöjdskonsulenter

 

Sök i samlingar

Arboga Museums fotoarkiv
Museets fotoarkiv innehåller i dag ca 5 000 bilder, varav cirka hälften är tillgängliga för allmänheten. Bilder på slöjdade föremål. © Arboga museum

DigitaltMuseum och Hemslöjdens samlingar i DigitaltMuseum
Hemslöjdens samlingar består av hemslöjdsföremål som speglar hemslöjdsföreningarnas egen produktion och traditionell slöjd. Här hittar du över 3 000 föremål från Västmanlands län, bland annat ett urval av de vävprover som samlades in av Olga Anderzon i början av 1900-talet. © KulturIT

Föremålsbilder
Databasen är en mycket användbar databas från Statens Historiska Museum. Här visas bilder på de föremål som finns i deras samlingar, bland annat beståndet från Västmanland. Du kan söka på kategorier t ex hantverk och redskap eller klädedräkt och personlig utrustning. © Statens Historiska Museum

Västmanlands läns museums samling på DigitaltMuseum
I databasen hittar du fotografier och kulturhistoriska och arkeologiska föremål från Västmanlands län. Här hittar du bland annat bilder på alrotsfanerade möbler och föremål med slöjdanknytning. Här finns också den samling av vävprover som Olga Anderzon ansvarade för att samla in i början av 1900-talet. © KulturIT