Fotografi | Kulturarv Västmanland

Fotografi

Flicka med dockvagn omkring år 1900.
Flicka med dockvagn hos fotografen omkring år 1900.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Lokalhistoriska fotografier hittar du även i grupper på Facebook, Pinterest eller Instagram. Exempel på facebookgrupper där användarna delar fotografier är Köpingsbilder, Arbogabilder och Bilder från Västerfärnebo med omnejd.

Observera att många arkiv även har mycket stora fotosamlingar som i stora delar inte är sökbara via webb. 

 

Surfa på webbsidor och bloggar

Kulturhistoriskt fotografi
Kulturhistorisk fotografi (Sverige) är ett register uppdelat i tre dataset, över i första hand avlidna fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet, samt ett urval av fotograffirmor. I registret finns också en lista med arkivinstitutioner där bilder förvaras av fotografer och fotograffirmor som ingår i registret. © KulturIT

Tervalampi ARKFOTO
Privat blogg om fotografi i Västerås och Västmanland, både i modern och historisk tid. © Jouni Tervalampi

Upplev Arboga i bilder
En webbplats med fotografier, filmer och berättelser från Arboga.
© arbogastad.se

 

Sök i samlingar

Arboga Museums fotoarkiv 
Museets fotoarkiv innehåller i dag ca 5 000 bilder, varav cirka hälften är tillgängliga för allmänheten.  Arkivet består delvis av kända arbogafotografers samlingar till exempel August Karlsson 1887-1902 , Gustaf Angel 1921-1942 och Reinhold Carlsson ca 1950-2007. © Arboga museum

Bildbank - Jernkontoret
Jernkontoret - en branschorganisation inom svensk stålindustri har en bildbank på sin hemsida med bilder från bland annat Västmanland.

Bygdeband 
Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband. Har hittar du bilder från länets hembygdsföreningar bland annat Skinnskattebergs Hembygdsförening och Riddarhyttans hembygdsförening har bilder där. © Sveriges hembygdsförbund

DigitaltMuseum 
Ett sjuttiotal museer visar sina samlingar i en gemensam databas på nätet. Närmare tre miljoner objekt och hundratalet utställningar är på detta sätt tillgängliga för alla ute i landet. Köpings museum, Vallby Friluftsmuseum  och Västmanlands läns museum finns på DigitaltMuseum. © KulturIT

Fotografregistret 
Innehåller uppgifter om (i första hand avlidna) fotografer som varit verksamma från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet. Materialet är hämtat från Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på Nordiska museet 2008. © KulturIT

Kringla 
Här kan du söka fotografier från flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. På sökordet ”Västmanland” får du drygt 15 000 träffar. © Kringla

Porträttfynd 
I Släktforskarförbundets databas "Porträttfynd" hittar du fotograferade porträtt från hela landet. Söker du på ”Västmanland” kan du botanisera bland drygt 500 porträttbilder med anknytning till länet. © Sveriges Släktforskarförbund

Wikimedia Commons 
Ett mediearkiv bestående av bilder, filmer, ljudklipp och andra mediefiler som främjar kunskap och bildning och som får användas, bearbetas och spridas i valfritt syfte. Wikimedia Commons startade den 7 september 2004 och omfattar just nu närmare 25 miljoner mediefiler. Sökordet Västmanland ger träffar från landskapet och innehåller ett hundratal bilder. Sökträffen är uppdelad i olika kategorier (C) och antal fotografier (F) anges för varje kategori.

 

Ämnesrelaterat material

Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet. I dag dominerar Punkt denna del av staden.

Hörnet Stora gatan och Vasagatan på 60-talet. I dag dominerar Punkt denna del av staden.

Västerås Stora Gatan på 40-talet

Stora Gatan på 40-talet

Parkskolan Hallstahammar, personal 1977

Vad är det för papper som man betraktar så nyfiket ?

Lektor, Gunnar Hedman sittande, Adjunkt Olle Siljeholm, Studierektor Leif Persson,...

Studenten 1977

Studentexamen på Parkskolan i Hallstahammar firades traditionellt genom att de nykläckta studenterna sprang ut genom den södra porten...

Adjunkt Torsten Lundman leder lektion i engelska

Adjunkten i engelska och svenska, Torsten Lundman leder en lektion i engelska.

Adjunkt Lundman var och är en ordningens man. Detta...

Parkskolans Huvudlärare i svenska

Lektion i svenska som leds av Parkskolans huvudlärare i svenska, adjunkt Leif Ekstrand.

Adjunkt Ekstrand bar alltid på en...

Gymnastik på Parkskolan

Gymnastiklektion på Parkskolan med ledning av Gymnastikdirektör Gunnar Clavell.

Gunnar, i mörk gympadress, står till höger om...

Parkskolan

Rektor Sture Håkansson och studierektor Leif Persson i djupa strategiska överläggningar.

Sture Håkansson var rektor från 1966 - 1974 då han...

Parkskolan personal

Rad 1: Torsten Lundman, Olle Siljeholm, John Johansson, Leif Eriksson, SYO ? Roland Arnell, Clary Cederberg.

Rad 2: Per Hultberg, Marianne...

Personal

Personal Parkskolan, årtal okänt.