Film | Kulturarv Västmanland

Film

Biograf Odeon i Västerås, 1947.
Biograf Odeon i Västerås, 1947.
Fotograf:
Stig Johansson, Västmanlands läns museum.

Du hittar också intressanta filmklipp på Kulturarv Västmanlands egen kanal på Youtube. Missa inte det! 
 

Läs dokument

Titthål till ett förunderligt århundrade
Rapport om de filmer som ingår i dvd:n Titthål till ett förunderligt århundrade utgivna av Västerås kulturcentrum, 2009. Följ historien från idé till färdig produktion. Rapport av Rebecca Svensson. Filmerna hittar du på Kulturarv Västmanlands kanal på You Tube.

 

Surfa på webbplatser

Film Sound Sweden 
Film Sound Sweden är en intresseförening för yrkesverksamma inom ljudproduktion och har sidor om historia inom film och ljudteknik. © Film Sound Sweden

Filmarkivforskning
Här hittar du nedladdningsbart filmhistoriskt material med skrifter, programblad och filmgranskningskort. Sajten filmarkivforskning.se är ett första steg i att uppdatera webbplatsen filmarkivet.se i forskningshänseende. © Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket

Region Västmanland
Region Västmanland, Kultur- och museiverksamheten driver filmkulturell verksamhet som bland annat talangutveckling av unga filmare, filmpedagogik på fritid, i skolan och skolbio samt biograffrågor och visningsfrämjande verksamhet. © Region Västmanland

Statens medieråd
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Svenska filminstitutet
Svenska Filminstitutet är en stiftelse som bildades 1963 för att stärka och utveckla svensk film. Filminstitutets filmarkiv är ett av de äldsta i världen, och biblioteket är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket och dess bild- och affischarkiv är öppet för allmänheten. © Svenska Filminstitutet

 

Sök i samlingar

Filmarkivet
Här har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Här finns bland annat äldre reklamfilmer med Thor Modéen, journalfilmer från Arboga och Västerås. © Filmarkivet

Öppet arkiv 
SVT äger det största och bredaste utbudet av program ur vår svenska tv-historia. I Öppet arkiv finns bland annat en film om brukspatron på Skultuna ”Kungen av Västmanland”. Sökord ”Västmanland” ger också träff på program om svenska hus - hus som byggdes vid järnvägen under senare delen av 1800-talet, från Järle (landskapet Västmanland). Du kan också fritextsöka till exempel på ort. © SVT

Svensk filmdatabas
I filmdatabasen kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer. Svensk Filmdatabas omfattar över 68 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 300 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer. Här kan du bland annat söka på inspelningsplatser. Sökord ”Västmanland” ger nio träffar och bl a Bergslagsfolk från 1937 spelades in vid Siggeboda. © Svenska Filminstitutet

Svensk mediedatabas
Söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar och för Filmarkivet i Grängesberg. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material. Sökord ”Västmanland” ger drygt 6 000 träffar, flesta av dem radiosändningar, men finns tv-sändningar och även äldre fonogram. Här hittar du bland annat filmer av Sven Norling, Sala. © Kungliga biblioteket

 

Ämnesrelaterat material

Projektets syfte är att stärka de lokala och regionala arrangörerna, skapa en långsiktig strategi och infrastruktur för arrangörsutveckling i...