När då var nu - nya tidens ordning och reda, 1500-1700-tal | Kulturarv Västmanland

Rubrik

När då var nu - nya tidens ordning och reda, 1500-1700-tal

  • Utställningar

Datum

2016-02-20

Tid:

0:00
Plats:
Västmanlands läns museum

Inträde:

inte angivet.

Den nya tiden var här! Nu gjordes många resor där européerna upptäckte världen. Kunskapen om världen blev större och kartorna mer detaljerade.
Vetenskapsmän blickade in i kroppen och ut i rymden. Kyrkan reformerades
och vi blev protestanter i Sverige. Det var även en orolig tid med många krig men det var även en tid där kungar försökte skapa ordning och reda.
I städer som Västerås och Arboga drogs gator om och blev rakare. I Västmanland anlades många järnbruk och människor med ny kunskap lockades till länet. Välkommen och upplev den nya tidens ordning och reda!

Övrigt: Inte angivet.

Position:

Inte angivet.