Inspirationsträff om Västmanlands industrihistoria | Kulturarv Västmanland

Rubrik

Inspirationsträff om Västmanlands industrihistoria

Män vid lokomotiv vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg.
Män vid lokomotiv vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg.
Fotograf:
Carl Ludvig Müntzing
  • Övrigt

Datum

2017-09-23

Tid:

13:00
Plats:
Karlsgatan 2

Västmanland är Sveriges mest industritäta län. En industri som har sina rötter i den tidiga järnhanteringen, 2 500 år tillbaka i tiden. Här finns mycket att ta hand om och dokumentera från forntiden fram till vår samtid. Det finns ett antal föreningar i länet som engagerar sig på olika sätt i industrihistorien, men inget forum där samtliga har möjlighet att träffas.

Nu vill Västmanlands Hembygdsförbund och Västmanlands läns museum bjuda in till en träff för alla föreningar i länet som arbetar med att dokumentera länets industrihistoria. En förhoppning är att vi tillsammans skall bilda ett nätverk för länets industriminnesföreningar.

Välkomna till Karlsgatan 2 i Västerås
lördagen den 23 september kl. 13.00 – c:a 16.00.

På programmet

13.00 – 13.15                      Inledning av Landshövding Minoo Akhtarzand om betydelsen och nyttan av nätverk.

13.15 – 13.45                      Länsmuseichef Carl-Magnus Gagge berättar om Västmanlands industrihistoria och om vikten av dokumentation.

Kort bensträckare med möjlighet att ta en kopp kaffe/te och kaka eller frukt.

14.00 – 14.30                      Industrihistoriska föreningen i Västerås berättar om sin verksamhet och visar avsnitt ur gamla industrihistoriska filmer.

14.30 – 15.00                      Företagsarkiv i Västmanland. Information om företagsarkiven i länet av Christina Sirtoft Breitholtz, arkivchef för Arkiv Västmanland och ordförande i Näringslivsarkivens förening,.

15.00 – c:a 16.00                Vad gör vi i våra föreningar. Deltagande föreningar får några minuter var för att berätta om föreningens verksamhet.

På plats kommer att finnas ett bokbord och tillfälle erbjuds att visa upp och/eller sälja föreningarnas skrifter om länets industriella historia.

Anmälan senast den 17 september till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, på tel 021-39 32 88 eller med e-post till ann.osterberg@regionvastmanland.se

Industrigruppen i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

/ eu Ann Österberg

Kontakt

Ann Österberg
Västmanlands läns museum
021-393288

Position:

Västerås