"En kyrka åt dig och ditt folk" | Kulturarv Västmanland

"En kyrka åt dig och ditt folk"

Virsbo kyrka
Virsbo kyrka
Fotograf:
Anders Frid, Västmanlands läns museum

av Ann Österberg

På åsen som löper längs med Virsbo samhälle ligger Virsbo kyrka, placerad i ena änden av en allé som en gång sträckte sig i en rak linje fram till Virsbo herrgård. Det var Virsbo bruk som bekostade kyrkbygget och kyrkan uppfördes till stor del av brukets egen personal.

Wirsbo bruk, som grundades på 1500-talet, ligger i Ramnäs socken och bruksfolket fick ta sig till Ramnäs kyrka för högmässa, dop, bröllop och begravning. Det var en lång väg och önskemål fanns länge om att få en kyrka på orten. Brukets disponent sedan 1897, Herman Lagercrantz hade ett förflutet som frälsningssoldat. Han hjälpte missionsförsamlingen i Virsbo att bygga ett missionshus 1904 och Fribaptisterna att bygga ett kapell 1922. På 1920-talet lät han anlägga en begravningsplats för sin familj på åsen i Virsbo. Begravningarna skedde då ute i det fria. På platsen uppfördes en klockstapel 1924. Sedan kyrkogården invigts planerade Herman Lagercrantz att låta bygga ett gravkor åt sig och sin familj på platsen.

Dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom sa: ”Du ska bygga en kyrka för Ditt folk, det har Du råd med, och bygg den ekumeniskt!” Och så blev det. Inne i kyrkan uppfördes ett gravkor för familjen Lagercrantz. Virsbo kyrka invigdes den 8 augusti 1937. Kyrkan fungerade som brukskyrka fram till 1976, då den överlämnades till Ramnäs församling.