En inbjudan till Ängelsberg, Cafégalleriet i Våla och världsarvet Engelsbergs Bruk | Kulturarv Västmanland

En inbjudan till Ängelsberg, Cafégalleriet i Våla och världsarvet Engelsbergs Bruk

Ängelsberg är sedan lång tid tillbaka förknippat med järnbruk och som turistort. Arkitekturen är unik i sitt slag där arkitekten Gustaf Classon ritat torn och tindrar precis som han gjort med Nordiska Museet i Stockholm. Här finns också världens äldsta bevarade oljefabrik, på Oljeön.

Ni bjuds här med på en dag med både andlig och lekamlig spis. Vi samlas på förmiddagen i Cafégalleriet i Våla där vi intar fika för att sedan bege oss till Engelsbergs Bruk. Här strövar vi omkring i historien och får bl.a. se hyttan, smedjan, herrgården och arbetarbostäder. Bruket blev klassat som världsarv 1993 tack var att bruksmiljön omsorgsfullt bevarats komplett av dess ägare. Vi går inte in i de olika byggnaderna. Sedan beger vi oss till Nya Serveringen med utsikt över sjön Åmänningen och äter en god lunch.

Med glada magar åker vi tillbaka till Cafégalleriet där vi får en kort presentation av utställningen ”Ett fönster mot evigheten” av danska författaren och symbolmålaren Martinus. Här visas 17 av hans symbolmålningar med förklarade texter till som beskriver den osynliga delen av människan, alltså tankevärlden, känslan och vårt medvetande. Konstverken är abstrakta, men med förklaringar ges svar på de eviga frågorna. Han kallar sitt författarskap för Tredje testamentet. I Cafégalleriet finns också ett unikt konstverk av Eva Stålsjö ”Omsorg”, ett mästerverk. Hennes kort finns att köpa också. Vi avslutar besöket med poesi, och kaffe.

Varmt välkommen att boka en upplevelse till Cafégalleriet i Våla,

Thor Gjörvad,
0701 700 463,
naturmed@telia.com
http://lokalt.tredjetestamentet.se/aengelsberg