Bebyggelse | Kulturarv Västmanland

Bebyggelse

En modernistisk pärla. Kommunhuset i Surahammar, ritat av Eskil Sundahl 1952.
En modernistisk pärla. Kommunhuset i Surahammar, ritat av Eskil Sundahl 1952.
Fotograf:
Sara Bäckman, Västmanlands läns museum.

Västmanland har ett rikt kulturarv med olika bebyggelsemiljöer. Du som är intresserad av byggnader och byggnadsvård hittar här dokument samt länkar till webbplatser och databaser.
 

Ta del av artiklar

Kyrkor i Västmanland

Virsbo kyrka 

 

Läs dokument

Antikvariska rapporter
Stiftelsen Kulturmiljövård har publicerat rapporter sedan 2006. Du kan söka efter antikvariska utredningar för byggnader i Västmanlands län. © Stiftelsen Kulturmiljövård

Byggnadsvårdsföreningens artikelbank 
Byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening. I sin artikelbank har de publicerat cirka 600 artiklar om byggnadsvård. © Byggnadsvårdsföreningen

Ekonomibyggnader
Här hittar du information om ekonomibyggnader i skriften "Hjälp vid dokumentation. Bidrag till ekonomibyggnader av enklare typ".
© Länsstyrelsen i Västmanlands län

Industrihistoriska miljöer i Västmanlands län
En inventering genomförd av Västmanlands läns museum på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län. De gick igenom den industrihistoriska utvecklingen i länets samtliga kommuner och alla anläggningar uppförda före 1950. Här kan du klicka på ort och läsa dokument om den lokala industrihistoria.
© Länsstyrelsen i Västmanlands län

Materialguiden
Materialguiden innehåller praktiska tips om hur man vårdar befintliga byggnadsmaterial. Här får man även kunskap om materialens historia och egenskaper. © Riksantikvarieämbetet

Publikationer om byggnadsvård 
På denna sida hittar du bra publikationer och informationsblad om byggnadsvård. © Länsstyrelsen i Västmanlands län

Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län
Här hittar du information om hur du ska gå tillväga för att hitta information om ditt hus historia. © Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län

Seminariearkiv
På Hantverkslaboratoriet, Nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk, finns ett seminariearkiv där du kostnadsfritt kan ladda ner filer om bland annat svenska timmerhus, medeltida timmerbyggnader och stavspån. © Göteborgs universitet

 

Surfa på webbplatser

Arkitekturguide för Köpings kommun
Arkitekturguiden för Köpings kommun vänder sig till dig som vill veta mer om Köpings byggnader. Här hittar du uppgifter om arkitekt, byggnadsstil och byggår samt en del historik kring byggnaderna. Du kan söka i Arkitekturguiden utifrån byggnadens läge på karta, adress, fastighetsbeteckning, arkitekt eller tidsperiod. © Köpings kommun

Boverket
Boverket är en myndighet som arbetar med frågor om hur man ska planera samhället, byggande och boende. De arbetar bland annat med att skriva råd och regler och ser till att alla följer plan- och bygglagen. De ger också statliga stöd och bidrag och undersöker frågor inom sitt område. © Boverket

Ekomuseum Bergslagen
I Ekomuseum Bergslagen hittar du ett sextiotal besöksmål med gruvor, hyttor, bergsmansgårdar, järnbruk och kanal med slussar. Det tar cirka tre timmar att köra med bil från Fredriksberg i Ludvika kommun ner till Strömsholm och Borgåsund vid Mälaren. Här hittar du mängder med spännande kultur- och naturarv bl a Bastnäs gruvfält, Polhemshjulet och Strömsholms kanal.
© Ekomuseum Bergslagen

Modernismen i Västmanlands län
Modernismen i Västmanland är ett flerårigt samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Här hittar du kommunberättelser, temaberättelser samt råd och riktlinjer för modernistiska byggnader. © Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum

Regionalt underlagsmaterial (RUM)
Regionalt underlagsmaterial redovisar förhållanden i länet (t ex natur- och kulturvärden) som har betydelse för översiktlig fysisk planering samt betydelse för den som ska tillämpa miljöbalken och upprätta miljökonsekvensbeskrivning. I RUM-katalogen hittar du sammanställt underlag för samhällsplanering.
© Länsstyrelsen i Västmanlands län

Svenska kyrkan, Västerås stift
Svenska kyrkans sida om det kyrkliga kulturarvet i Västmanlands län. Du kan till exempel få en beskrivning och en kulturhistorisk karakteristik av länets närmare sjuttio kyrkor. © Svenska kyrkan

 

Sök i samlingar

Bebyggelseregistret 
Bebyggelseregistret är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt stift och församlingar. Det är gratis och fritt för alla att söka information i Bebyggelseregistret.
© Riksantikvarieämbetet

Bygdeband
Bygdeband är Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband. © Sveriges hembygdsförbund

Kulturmiljöbild 
Riksantikvarieämbetets bilddatabas med digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet. Här kan du söka efter intressanta och spännande byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en mängd andra kulturmiljöer. © Riksantikvarieämbetet

SOFI Ortnamnsregister
Sök på bland annat socknar i Västmanlands län. Du kan också söka på bebyggelsenamn det vill säga torp, gårdar, byar och städer. Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala. © SOFI

Sueciadatabasen
Kungliga Biblioteket har tagit fram en ny databas med digitaliserade bilder ur bokverket Suecia antiqua et hodierna. Databasen innehåller drygt 1 300 gravyrer och teckningar som ger en unik bild av 1600-talets Sverige på herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Du hittar bland annat bilder från Strömsholms slott och Tidö. Bilderna är fria att laddas ned.