Järnålder | Kulturarv Västmanland

Järnålder

Damer vid runstenen vid Anundshög, Badelunda i Västerås, 24 juni 1913.
Damer vid runstenen vid Anundshög, Badelunda i Västerås, 24 juni 1913.
Fotograf:
Filip Eriksson, Västmanlands läns museum.

Järnåldern är indelad i perioderna förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Under perioden lär sig människan framställa järn vilket leder till en utveckling av redskap och bruksföremål. I naturen finner vi spår av järnåldersmänniskan i form av fornborgar, runstenar och kungsgravar.

Nedan finner du en lista på material som är fritt att använda i skolundervisningen.
 

Läs dokument
Västmanlands läns museum har sammanställt ett rikt material om järnåldern i så kallade berätta mer blad utifrån skolans olika ämnen. Geografi på järnåldern - vad visste järnåldersmänniskan om världen, och hur reste man under den här perioden? Detta och mer får du veta i länkarna nedan.

 

Surfa på webbplats

SO-rummet/historia
SO-rummet är en bra och matnyttig sida för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.
© SO-rummet.se

Vikingatida dräkter
Här finns en sida som handlar om historiska dräkter. © Historiska Världar