1800-tal till nutid | Kulturarv Västmanland

1800-tal till nutid

Tvättning i Bjärby, Västmanland, omkring sekelskiftet år 1900.
Tvättning i Bjärby, Västmanland, omkring sekelskiftet år 1900.
Fotograf:
Ludvig Nordmark, Västmanlands läns museum.

Tack vare freden, vaccinet och potäterna (som skalden Esias Tegnér uttryckte det) ökar befolkningen under 1800-talet. Århundradet kommer dock att präglas av fattigdom och från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet emigrerar cirka en miljon svenskar, många till Amerika. I slutet av 1800-talet byggs industrier upp och befolkningen på landsbygden flyttar till städerna för att få arbete.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växer medborgarrörelser fram i form av föreningar. Nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen är två rörelser som växer sig starka. Något förbud mot rusdrycker blev det aldrig, men kvinnorna får rösträtt 1919.

Under 1900-talet förändras könsrollerna och bostäder moderniseras. Västmanland fortsätter att etablera sig som ett viktigt industrilän. Världen krymper genom snabbare flygplan, televisionen och senare datorer och internet. Oro ute i världen gör att många befinner sig på flykt.

Nedan finner du en lista på material som är fritt att använda i skolundervisningen.

 

Läs dokument

En skolpojkes dagbok
I Västmanlands läns museums arkiv finns en gammal dagbok skriven av skolpojken Carl Henrik Scherdin 1856. Här hittar du en artikel skriven om dagboken och två digitaliserade versioner av dagboken.

En resa genom 1900-talet, del 1En resa genom 1900-talet, del 2
Studiehandledning om 1900-talet, "En resa genom 1900-talet", i två delar, Västmanlands läns museum.

 

Surfa på webbplats

Arkivväskan
Material och tips om hur du kan arbeta med folkminnen, för lärare, elever och en intresserad allmänhet. © Institutet för språk och folkminnen

Nordiska museets webbplatser för skolan
Nordiska museet har mycket spännande material i sina samlingar. På den här sidan kan du läsa mer om vad de digitalt erbjuder skolor som inte har möjlighet att besöka dem. © Nordiska museet

SO-rummet/historia
SO-rummet är en bra och matnyttig sida för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.
© SO-rummet.se

Svenskt barnbildarkiv
På Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna finns cirka 650 000 teckningar, målningar, applikationer, fotografier och filmer som barn från hela Sverige gjort. © Eskilstuna kommun