Than sastavimjase (romani, arli) | Kulturarv Västmanland

Than sastavimjase (romani, arli)

Nasledžno kultura ki Vastmanland financirinipe kotar opština Vastermanland hem kotar regionakre komune. I Webbsajta upravlinipe kotar musei Vastmanland hem kotar arkivija, biblioteke, museija hem kotar zajednice regiona. Akava šhaj te ćere ki nasledžno kultura:
 

 • Te istražine regionakre nasledžno kultura preko textija hem sajtija/link koja tane povezime aver sajtencar.

 • Premo razlićito drumija, lako te arakhe odova so rodeja sar naprimer podatno baza, komune, organizacije hem predmedija.

 • Prema jek kartno funkcija te filterine ko razlićno kategorija sar naprime delimo matriali, arkiva, musei, hem biblioteke.

 • Lako te arakhe informacija koja tani uvezi tute sar ućiteli ili ućeniko.

 • Savetuini tut sar te ćere to matrilai digitalno hem save pravija važinena.

 • Te diskutirinipe pućiba uvezi nasledžno kultura averencar, koja tane interesime hem te arakhe neve kontaktija.

 • Te delinipe i nasledžno kultura averencar.

 • Te bičhalipe savetija uvezi sajtija/link.

 • Te bičhalipe textija te šhaj publicirinipe.

 • Te ćitinipe uvezi trenutno projektija hem te širine informacija kotar to projekti uvezi nasledžno kultura.

 • Te ćitinipe uvezi so desinipe trenutno avenemang hem te širine ti informacija koja desinipe trenut ki nasledžno kultura.

 • Te prijavine odova koja nane taćno.

 • Te bićhalipe komentarija.

Amri namera akala sajtaja tani te ponudina tuće jek ulaz ki regionalno digitalno nasledžno kultura. Jek than koja pomožini te povećinipe o ćediba hem arakhiba kotar regionalno nasledžno kultura. kratko hem jasno, i sajta tani jek than kaj šhaj te diskutirine, arakhe neve veze hem ko razlićito naćin te deline ti kultura averencar. Amaro cili tano, so poviše manuša te oven svestna hem te džanen kotar amari sajta uvezi kultura. Koja isi amen ki vastmanland.

Produkcija
Nasledžno kultura tani producirimi kotar tehnićarsko kompanija ki Norrland(Norrlands-IT AB) Umea hem Storleden AB, Norrkoping koja saradžuinena e Emelie Soderlund Design. I Vasteras saradžuini zajedno e opštinaja ki vastmanland regiona, museija hem regionsko opštine.

Pomožin amen te ova pošukare
Nasledžno kultura namestinipe još uvek. Te bi šhaj te razvoinipe i sajta prema te potrebija valani amendže te ove angažirimo. Pritisnin te lajkuine! Pomožin amen te ova pošukare! Javin tut ako isi tu disavo komentari!

 

Kalender

mån tis ons tors fre lör sön
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29