(persiska) در بارۀ مرکز ملاقات | Kulturarv Västmanland

(persiska) در بارۀ مرکز ملاقات

 

میراث فرهنگی وستمنلند توسط شورای بهداری استان وستمنلند و کمون های استان سرمایه گذاری می شود. این وبگاه توسط موزۀ استان وستمنلند بهمراه آرشیو، کتابخانه، موزه ها و انجمن های استان اداره می گردد. موارد زیر را می توان در میراث فرهنگی وستمنلند انجام داد:

تحقیق و بررسی میراث فرهنگی استان از طریق متون و لینک های مربوط به سایر وبگاه ها

یافتن موردی که در جستجوی آن هستید مثلاً پایگاههای داده های رایانه ای، کمونها، سازمانها و موضوعات مختلف از طریق مسیرهای مختلف جستجو

سرند کردن زیر مجموعه های مختلف مانند مطالب توزیعی، آرشیو، موزه و کتابخانه از طریق یک کارکرد در نقشه

آسان پیدا کردن اطلاعات برای آموزگاران و دانش آموزان

دریافت راهنمائی و توصیه در مورد چگونگی دیجیتالی کردن مطالب تان و مقررات جاری

گفتگو در مورد مسائل میراث فرهنگی با سایر علاقمندان به این زمینه و ایجاد تماس های جدید

سهیم کردن دیگران در میراث فرهنگی خود

ارسال لینک های مختلف برای دیگران

ارسال متن برای نشر

خواندن مطالبی در مورد پروژه های جاری میراث فرهنگی و اشاعه اطلاعات در مورد پروژۀ میراث فرهنگی خود

خواندن برنامه های اجرائی جاری و اشاعۀ اطلاعات در مورد برنامۀ میراث فرهنگی خود

گزارش موارد اشتباه

اطلاع رسانی در مورد وقایع جاری

ارسال نقطه نظر

هدف از ایجاد این وبگاه آنست که میراث فرهنگی دیجیتالی استان در دسترس شما قرار بگیرد و مکانی برای افزایش جمع آوری و حفظ میراث فرهنگی استان بوجود آید. به عبارت ساده ایجاد یک مکان ملاقات برای شما تا بتوانید گفتگو کرده، تماس برقرار کنید و به شیوه های مختلف دیگران را در میراث فرهنگی خود سهیم کنید. هدف افزایش آگاهی و دانش در مورد میراث فرهنگی وستمنلند است.
 

تولید

میراث فرهنگی وستمنلند توسط شرکت آی.تی Norrlands-IT AB، اومئو و شرکت Storleden AB، نورشوپینگ با همکاری با Emelie Söderlund Design، وستروس بهمراه استنانداری استان وستمنلند، شورای بهداری استان وستمنلند، موزۀ استان وستمنلند و کمونه ای استان ایجاد شده است.
 

به ما در بهتر شدن کارمان کمک کنید!

میراث فرهنگی وستمنلند در دست ایجاد است. برای گسترش این وبگاه بر مبنای نیازهای شما به علاقه و پشتکار شما نیاز داریم. با کلیک کردن، فشار دادن دکمه اظهارنظر کنید! به ما در بهتر شدن کارمان کمک کنید! نقطه نظرهای خود را به ما اطلاع دهید.

 

 

Kalender

mån tis ons tors fre lör sön
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29