Användarvillkor | Kulturarv Västmanland

Användarvillkor

En kassörska med uppdrag att upprätthålla ordning.
En kassörska med uppdrag att upprätthålla ordning.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

§ 1. Kulturarv Västmanland är en elektronisk anslagstavla, dvs en tjänst för elektronisk förmedling av meddelande, som drivs av Västmanlands läns museum. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i SFS (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Det som publiceras på Kulturarv Västmanland, t ex bilder, dokument och kommentarer, räknas som meddelanden. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

Upphovsrätt
§ 2. När du som användare bidrar med meddelanden till Kulturarv Västmanland ger du Kulturarv Västmanland en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Kulturarv Västmanland äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbplats eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i din rätt att använda ditt material i dina meddelanden. Ersättning för användarens arbete utgår inte.

§ 3. Du ansvarar själv för att du är upphovsman till dina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m m som har annan upphovsman, samt att du har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 4. Överlåter du upphovsrätten till ett meddelande till någon annan, ska du alltid göra förbehåll för Kulturarv Västmanlands rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Kulturarv Västmanland skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Kulturarv Västmanlands publicering av meddelandet.

Personuppgifter
§ 5. Dessa användarvillkor har motsvarande definition av personuppgifter som anges i 3 § personuppgiftslagen SFS (1998:204).

§ 6. Du accepterar användarvillkoren genom att registrera dig samt godkänna villkoren och att Västmanlands läns museum registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid registreringen. Västmanlands läns museum förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen SFS (1998:204).

§ 7. Du får inte lägga ut privat information om dig själv eller andra på Kulturarv Västmanland. Personuppgifter får inte läggas ut på Kulturarv Västmanland om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll
§ 8. Du får inte använda Kulturarv Västmanland för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Kulturarv Västmanland får till exempel inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.

  • uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.

  • barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.

  • upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.

  • förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.
     

§ 9. Du får inte använda Kulturarv Västmanland för politisk eller religiös diskussion.

§ 10. Du får inte använda Kulturarv Västmanland för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 11. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Västmanlands läns museum på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Västmanlands läns museum har även rätt att med omedelbar verkan säga upp en användares användarbehörighet om det framkommer att användaren använt Kulturarv Västmanland i strid med användarvillkoren. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist
§ 12. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt
§ 13. Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på Kulturarv Västmanland.

§ 14. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto på Kulturarv Västmanland. Du kan då välja mellan att enbart avsluta kontot, eller avsluta kontot och ta bort samtliga meddelanden och material som du lagt upp, dock inte kommentarer av andra användares meddelanden och material.

 

Ladda ner
Användarvillkor Kulturarv Västmanland

Kalender

mån tis ons tors fre lör sön
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31