Vårda fotografier | Kulturarv Västmanland

Vårda fotografier

Kvinnligt porträtt tagit i fotoateljé.
Kvinnligt porträtt tagit i fotoateljé.
Fotograf:
Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Det allra viktigaste när det gäller bevarande av foton är klimatet. Värme, fukt och luftföroreningar påverkar materialet negativt. Värme påskyndar den kemiska nedbrytningen i fotot och luftföroreningar och fukt får materialet att blekna och gulna.

Ett jämt klimat där temperaturen ligger på ungefär +10 grader och fuktigheten är ca 30 procent är det bästa. Det kan vara svårt att få ett bra klimat för foton hemma i bostaden där det ofta är för varmt. Luftfuktigheten är dessutom ofta låg på vintern och hög på sommaren. Det är då lätt att tro att fotografierna har det bättre i källaren där det ofta är svalare, men där är det istället oftast för fuktigt. Har du inte möjlighet att förvara dina fotografier i ett klimatiserat utrymme är det viktigt att försöka minimera påverkan utifrån genom att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det kan du bland annat göra genom att hålla en jämn temperatur i rummet och packa materialet på ett bra sätt.

Fotografier bör förvaras i syrafria pappersomslag. Om kuverten är limmade bör du vända baksidan av fotot eller negativet mot den limmade delen. Obuffrat filterpapper av 100 procent bomull är bäst, men får du inte tag på det går det även att använda buffrat papper. Det har en längre livslängd, men innehåller alkalier som kan innebära en risk. Det går också bra att använda vissa plastmaterial till förvaring av negativ. De bör vara av ren polyester, polypropylen eller polyeten. Kollodium-, nitrat och äldre acetatnegativ bör förvaras i pappersomslag eftersom de avger gaser.

Digitalisering ses ofta som en lösning på problemet med fotomaterialets nedbrytning, men vi ska komma ihåg att det digitala materialet idag har en betydligt kortare livslängd än det ursprungliga fotot. En digital ”kopia” kommer dessutom sällan ens i närheten av negativets många nyanser. Gör gärna digitala kopior, men kasta inte originalen.

 

Surfa på webbplats

Att bevara fotografier
Läs mer om att bevara fotografier på Musik- och Teaterbibliotekets sidor av Gabriella Ericsson, Statens Musikverk. © Musik- och Teaterbiblioteket