Regler | Kulturarv Västmanland

Regler

Gatsopare på nuvarande Erik Hahrs gata i Västerås 1940.
Ordning och reda. Gatsopare på nuvarande Erik Hahrs gata i Västerås 1940.
Fotograf:
Okänd, Västmanlands läns museum.

De lagar som reglerar området är upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och bildkonstens upphovrsättsliga regler i Sverige. Lagen om elektroniska anslagstavlor gäller för den här webbplatsen och om den kan du läsa mer om under Användarvillkor.

Det finns också ett licensieringssystem som kallas för Creative Commons som används i Kulturarv Västmanland för att underlätta för dig när du bestämmer rättigheter för dina bilder.

 

Lagar

Bildupphovsrätt i Sverige
Information för bildanvändare och upphovspersoner samt juridik och fakta.
© Bildupphovsrätt i Sverige

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Upphovsrättslagen är det lagrum som reglerar rätten till litterära och konstnärliga verk. © Rättsnätet/Notisum AB

Personuppgiftslag (1998:204) (PUL)
Personuppgiftslagen reglerar hur personuppgifter får användas på till exempel webben. © lagen.nu

 

Licensiering

Creative Commons Sverige
Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser. © Creative Commons

 

Vägledningar

Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning
Digisam - samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, 2014 (pdf-fil). © Digisam