Om licensiering | Kulturarv Västmanland

Om licensiering

Filmteam i Norberg.
Gör ditt material tillgängligt genom att ange en licens och bidra till ett öppet internet.
Fotograf:
Nils Nygren, Västmanlands läns museum.

För att tydlig berätta för andra vilka rättigheter de har att använda dina bilder ska du ge dina bilder en licens. I formuläret när du laddar upp material finns ett fält: Bildrättigheter där du kan välja bland olika rättigheter att ge din bild. Systemet kallas Creative Commons-licenser och måste användas vid uppladdning av material för att tydliggöra hur allmänheten får använda materialet. Det är obligatoriskt att välja en licens.

Rekommendation
Kulturarv Västmanland rekommenderar licensen: Erkännande Dela lika CC BY-SA, där materialet är skyddat av upphovsrätt men är tillgängligt att användas av andra.

Främsta skälet är att vi jobbar för att materialet ska kunna användas av andra i nya sammanhang. Att vi bidrar till att göra kulturarvet öppet för alla.

Om licenstyperna
Vad betyder de olika licenserna? Här beskrivs dem kort och du hittar utförligare information på Creative Commons webbplats.
 

  • Creative Commons Erkännande CC BY. Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.

  • Creative Commons Erkännande Dela lika CC BY-SA. Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

  • Creative Commons Erkännande Inga bearbetningar CC BY-ND. Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges.

  • Creative Commons Erkännande Icke kommersiell CC BY-NC. Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.

  • Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Dela lika CC BY-NC-SA. Licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.

  • Creative Commons Attribution Icke kommersiell Inga bearbetningar CC BY-NC-ND. Licensen Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman.

 

CC0 kan användas om ägaren till upphovsrätten helt avsäger sig sina rättigheter. Om upphovsrätt inte längre gäller, till exempel för gamla bilder eller andra dokument helt utan rättigheter används PDM eller "Public Domain". Om upphovsrätten inte går att styrka kan man använda "UNKNOWN", men detta bör bara användas i undantagsfall.
 

Mer information

Creative Commons Sverige och licensiering